نویسنده = سنچولی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 43-64

محمدجعفر یاحقی؛ احمد سنچولی