نویسنده = علیزاده، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 113-140

ناصر علیزاده؛ سونا سلیمیان