نویسنده = مدبری، محمود
تعداد مقالات: 2
1. انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-30

محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ محمدصادق بصیری؛ حسین میرزا نیک نام