نویسنده = یاحقی، محمدجعفر
تعداد مقالات: 1
1. مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-34

مهدی زرقانی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محبوبه علی حوری فیض ابادی