نویسنده = جعفری، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 133-156

محمدرضا نصر اصفهانی؛ طیبه جعفری