نویسنده = مدرسی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-58

فاطمه مدرسی؛ رقیه کاظم زاده


2. نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-20

محمد بامدادی؛ فاطمه مدرسی