نویسنده = مالمیر، محمدابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-76

10.22108/jpll.2017.83155.0

محمد ابراهیم مالمیر؛ سودابه فرهادی


2. گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

10.22108/jpll.2017.21597

محمدابراهیم مالمیر