نویسنده = اقاحسینی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-64

10.22108/jpll.2019.24026

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی


2. جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

10.22108/jpll.2018.104940.1098

مهدیه جلالی؛ حسین اقاحسینی؛ مریم محمودی


3. بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-28

حسین آقاحسینی؛ زهرا معینی‌فرد


4. مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 49-77

حسین آقاحسینی؛ زهرا آقازینالی