نویسنده = طاهری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وتحلیل ویژگی‌های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 175-196

محمد طاهری؛ محمد مومنی ثانی


2. بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 59-76

محمد طاهری؛ محمد مومنی ثانی