نویسنده = رضویان، سید رازق
تعداد مقالات: 1
1. قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 125-146

علی حسن زاده میرعلی؛ سید رازق رضویان