نویسنده = امینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-36

محمد مرادی؛ محمدرضا امینی؛ محمدحسین کرمی