نویسنده = محمدی کله سر، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. نقش تأویل در گسترش زبان عرفان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-122

علیرضا محمدی کله سر


2. زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 143-166

علیرضا محمدی کله سر؛ محمدکاظم یوسف پور؛ محمدعلی خزانه دارلو