نویسنده = حیدری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-94

حسن حیدری؛ ساسان زندمقدم