نویسنده = حسن زاده میرعلی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 115-136

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ ابراهیم کنعانی


2. قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 125-146

علی حسن زاده میرعلی؛ سید رازق رضویان