سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظرات عطار نیشابوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

2 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور

10.22108/jpll.2020.119488.1406

چکیده

سفر همواره یکی از موضوعات مطرح در عرفان و تصوّف بوده است و عرفا برای تهذیب نفس به سفرهای طولانی می‌پرداختند. در واقع عرفان و تصوف نوعی مسافرت و تجربه‌ای است که فرد در عین بی‌خویشی، خدا را در خود احساس می‌کند. بسیاری از چهره‌های نامدار تصوّف، سیر آفاق و انفس را با یکدیگر آمیخته‌اند و از سفر ظاهری به عنوان مقدمه‌ای بر سیر درون بهره جسته‌اند. از سوی دیگر در بیشتر امهات کتب تصوّف، بخش یا بخش‌هایی به سفر ظاهری و بیان آداب و شرایط آن اختصاص یافته است. از آن جا که در تعالیم اسلام توجه ویژه‌ای به سفر شده، مشایخ عرفان و تصوف نیز در آثار و گفتار خود به این امر توجه خاص داشته‌اند. با دقت در آثار عطار نیشابوری نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت جلوه می‌کند این است که عطار در آثارش گویی به نوعی سفرهای آفاقی و انفسی را تجربه کرده است و گاه حتی سعی دارد شمه‌ای از آن چه را در این سیر آفاق و انفس دیده است؛ توصیف کند. در این مقاله به شیوۀ توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا سفر در متون عرفانی، آداب، شرایط و لوازم سفر با تکیه بر آثار منظوم و منثور عطار، مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد. نتیجۀ پژوهش نشان از آن دارد که هدف اصلی از سیر آفاق، مخالفت با هواهای نفسانی ، تربیت نفس و تبدیل صفات رذیلۀ آن به صفات پسندیده است که در این سفرها در مقایسه با انواع دیگر، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Journey to the first mystical tradition based on Attar Neyshaburi's views

نویسندگان [English]

 • mahmuod farrokhi 1
 • mahbobeh zia khodadadian 2
1 neyshaboor univercity
2 Faculty of Islamic Azad University of Neyshabur Branch
چکیده [English]

Travel has always been a topic of mysticism and mysticism, and mystics have long traveled to purify themselves. In fact, mysticism and mysticism are a kind of journey and experience in which one feels God in selflessness. Many of the famous Sufi figures have combined Afaf and Sufi travel and used the apparent journey as an introduction to the inner journey. On the other hand, in most of the myths of Sufism, parts or sections are devoted to the apparent journey and expression of its customs and conditions. Because of the special attention paid to travel in Islamic teachings, the mystics and Sufis have also paid special attention to this matter in their works and speech. Carefully in the works of Attar Neyshaburi One of the things that is very important is that Attar has experienced some kind of inhalation and pneumonia in his works and sometimes even tries to get a glimpse of what he has seen in this self-pitying journey. Slow. In this descriptive-analytical paper, this paper attempts to analyze and analyze travel in the mystical texts, customs, conditions and accessories of travel based on Attar's poetic and prose works. The results of the study show that the main purpose of the journey is to oppose the senses of the air, to nurture the self and to transform its vicious traits into pleasing traits, which are pursued more seriously in these trips than in any other species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mystical texts
 • Mystical Traditions
 • travel
 • Afaq
 • breath
 • Attar
 • Customs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398
 • تاریخ دریافت: 14 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1398