تعداد مقالات: 318
176. از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف»

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 77-100

10.22108/jpll.2016.20883

مریم شعبانزاده؛ اسماعیل علی پور


178. نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری)

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 79-97

سعید بزرگ بیگدلی؛ حیبت الله اکبری گندمانی؛ علیرضا محمدی کله سر


180. علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 79-110

مهدی رضائی؛ حیدرعلی میمنه؛ ریحانه السادات داربوی


181. آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 83-102

جلال رحیمیان


182. گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-94

حسن حیدری؛ ساسان زندمقدم


183. مکاشفات شبانه حافظ

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 83-104

شمسی رضایی؛ مریم شعبانزاده


184. بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 85-112

زهرا آقابابائی خوزانی


185. نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-98

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سید مهدی لطفی؛ سید خلیل کوهی


186. صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 87-114

ناصر نیکوبخت؛ رضا چهرقانی


187. «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری»

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 87-108

امیرحسین همتی


190. تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-112

مسعود روحانی؛ علی اکبر شوبکلایی


191. تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 91-110

حسن ذوالفقاری


192. نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-108

الهام سیدان؛ محمدرضا ابن الرسول


193. فرانک، مام فریدون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 91-108

اکبر شامیان ساروکلائی


195. سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 93-108

فیروز فاضلی؛ ابراهیم کنعانی


196. نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 93-108

جلیل الله فاروقی هندوالان


197. کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 95-116

مهیار علوی مقدم؛ سوسن پورشهرام


198. سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 95-120

10.22108/jpll.2020.119488.1406

محمود فرخی؛ محبوبه ضیاخدادادیان


199. نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-124

بهجت السادات حجازی


200. مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 103-122

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی