تعداد مقالات: 318
126. بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-76

10.22108/jpll.2017.83155.0

محمد ابراهیم مالمیر؛ سودابه فرهادی


127. بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2018.101117.1015

جهاندوست سبزعلیپور؛ سهیلا وزیری


128. مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.113332.1287

سمیه مرادی نژاد؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ سیدمحسن حسینی


129. جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.112892.1275

رضا همت خواه؛ محمد رضا اسعد؛ محمدرضا قاری


130. مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 49-77

حسین آقاحسینی؛ زهرا آقازینالی


132. مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 53-76

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ پیمان کمالوند


133. چشمِ خروس

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 55-74

علی اکبر احمدی دارانی؛ اکرم هراتیان


134. تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-74

10.22108/jpll.2017.83068.0

رضا روحانی؛ کبری صدیقی


135. بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 57-78

مهدخت پورخالقی چترودی؛ سارا فرضی


136. بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 59-76

محمد طاهری؛ محمد مومنی ثانی


137. بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-82

زهرا بهرامیان؛ حسن دلبری؛ مهیار علوی مقدم


138. غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 59-68

مرتضی چرمگی عمرانی؛ محسن صادقی


139. تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 59-78

مریم فریدی؛ مهدی تدین


140. "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-84

سعید رحیمیان؛ طاهره صالحی


142. بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-86

10.22108/jpll.2018.106938.1145

هومان شاکری؛ علی محمد محمودی؛ حامد گلستان اصیل


143. عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 61-90

میرجلیل اکرمی؛ محمدرضا عابدی


145. نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 63-86

حسینعلی قبادی؛ علی نوری


146. بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 63-90

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی


147. نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 63-82

محمد راستگوفر؛ محمدفرید راستگوفر


148. رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 65-88

احمد رضی؛ سمیه حاجتی