تعداد مقالات: 318
101. رده‌بندی غزلیات سنائی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-58

سید مهدی زرقانی؛ نجمه دری


102. نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-58

فاطمه مدرسی؛ رقیه کاظم زاده


103. گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

10.22108/jpll.2017.21597

محمدابراهیم مالمیر


104. اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی )

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-58

10.22108/jpll.2018.110704.1225

نعمت الله پناهی؛ محمد تقوی؛ محمود فتوحی رودمعجنی


105. قصب نرگس یا قصب زرکش؟

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 39-48

مهدی نوریان


106. ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-60

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان


108. بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 41-62

زهره احمدی پوراناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


109. نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 43-64

محمدجعفر یاحقی؛ احمد سنچولی


111. کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-64

10.22108/jpll.2020.119701.1411

غلامعلی ایزدی


112. نکته‌هایی درباره فعل مرکّب

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-58

عصمت خوئینی


113. مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-74

علی محمدی؛ انتصار پرستگاری


114. فروغی و فردوسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 47-66

محمدجعفر یاحقی؛ زهرا سیدی


115. مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-68

مهدی رضایی


116. یک قصیده در دو دیوان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 51-74

عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری


117. تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 51-70

عبدالله ادیم؛ پروین گلی زاده؛ علی فیروزی


118. تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه»

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 53-84

محمد پارسانسب


119. بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 55-84

حسین کیانی؛ سید فضل الله میرقادری


120. تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-92

سید کاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ سید مجتبی حسینی


121. مضامین حرکت در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 65-92

اسماعیل شفق؛ سمیرا جهان رمضان


122. هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-84

10.22108/jpll.2019.82884.0

مریم رامین نیا


125. زبان رمز در آثار حلاج

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 43-64

10.22108/jpll.2016.21080

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور