تعداد مقالات: 318
77. سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 29-52

محمود براتی


78. خواجوی کرمانی در آثارش

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 31-46

محمود عابدی


79. معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 31-46

جلیل مشیدی


80. ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-64

محمد غلامرضایی؛ احمد خاتمی؛ فرزاد بالو


82. مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-64

10.22108/jpll.2019.24026

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی


83. تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 19-58

الهه عظیی یانچشمه؛ محمود عابدی


85. تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-44

10.22108/jpll.2017.83163.0

عظیم حمزئیان؛ قدرت ا... خیاطیان؛ سمیه خادمی


86. بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-40

10.22108/jpll.2017.83329.0

علی اصغر خلیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستّاری؛ سیاوش حق جو


88. بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 25-62

مهین پناهی؛ کبری بهمنی


89. فرامتن‌های سلامان و ابسال

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-46

10.22108/jpll.2018.101678.1025

سیده مریم روضاتیان؛ نجمه گرامی


90. بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 27-52

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


91. نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 29-48

علی اشرف امامی؛ محسن شرفایی


95. شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 31-54

محمدرضا صرفی؛ نجمه حسینی سروری


96. باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 33-62

سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


97. نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-56

میرجلیل اکرمی؛ محمد خاکپور


98. جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 33-58

10.22108/jpll.2016.20881

رحمان مشتاق مهر؛ ویدا دستمالچی


99. مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 35-64

سجاد آیدنلو