تعداد مقالات: 318
51. نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-36

10.22108/jpll.2017.21596

علی صفایی؛ رقیه آلیانی


52. بررسی محتوایی بحرالاسرار

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-28

10.22108/jpll.2017.100460.0

مینا خادم الفقرا؛ مهدی تدین؛ عطا محمد رادمنش؛ محمد ابراهیم ایرج پور


53. بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

10.22108/jpll.2017.83144.0

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


54. بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/jpll.2018.105866.1124

عاطفه ترابی؛ سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی ولدانی


55. جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

10.22108/jpll.2018.104940.1098

مهدیه جلالی؛ حسین اقاحسینی؛ مریم محمودی


56. مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22108/jpll.2018.106199.1135

لیلا ولی زاده پاشا؛ محبوبه مباشری؛ شیرین پور ابراهیم


57. گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-28

10.22108/jpll.2019.110727.1226

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری


58. طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-28

10.22108/jpll.2019.114507.1309

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سیّد جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام


59. بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 11-38

محمّدعلی صادقیان؛ فضل‌الله رضایی اردانی


60. ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-32

اسدالله جعفری؛ یحیی طالبیان


61. بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-36

محمد مرادی؛ محمدرضا امینی؛ محمدحسین کرمی


62. حکمت معصومیه الهیه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 15-38

محمد یوسف نیری


64. ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 19-42

علی محمد موذنی؛ امیر ضیغمی


65. زنان و سیر و سلوک عرفانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 21-50

مهری زینی؛ یداله جلالی پندری


66. در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 21-40

نجف جوکار؛ سید ناصر جابری


67. تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 21-34

یحیی طالبیان؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور؛ فاطمه کاسی


68. تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟!

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-32

علی محمد موذنی؛ مجید منصوری


69. بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه»

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 23-36

علی محمد موذنی؛ محمد راغب


70. جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 23-44

ناصر محسنی نیا


71. تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-46

عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری


72. مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-42

10.22108/jpll.2020.116864.1365

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


73. لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 25-38

محمدرضا نصیری


74. تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 25-50

محبوبه مباشری؛ طاهره کریمی


75. ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-56

رحمان مشتاق مهر؛ رضا صادقی شهپر