تعداد مقالات: 311
226. غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 105-140

سعید زهره‌وند


227. درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 111-128

اندیشه قدیریان؛ مصطفی جلیلی تقویان؛ فردین نجف زاده


228. نقش تأویل در گسترش زبان عرفان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-122

علیرضا محمدی کله سر


229. وقت حافظ

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-128

محمود براتی


230. دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 109-138

علی جلالی


231. تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 101-128

10.22108/jpll.2016.20884

پروین گلی زاده؛ محمد یزدانجو؛ مینا مساعد


232. معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 91-120

10.22108/jpll.2016.21082

مسروره مختاری


234. کارکرد کنایه در غزلیات شمس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-118

10.22108/jpll.2017.83256.0

سید محسن زکی نژادیان؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


235. تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-128

10.22108/jpll.2017.83285.0

علی نوری؛ سید محسن حسینی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ محمد رحمانی


237. نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-108

10.22108/jpll.2018.103459.1067

مجاهد غلامی


239. زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-132

10.22108/jpll.2019.109197.1186

سجاد آیدنلو


241. طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22108/jpll.2019.117180.1372

معصومه محمدی


242. روش در تحقیقات ادبی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 129-141

احمد رضی


243. بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 125-142

اسحاق طغیانی


244. تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 143-166

ابراهیم رنجبر


245. نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 131-164

مرتضی فلاح


246. ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 157-178

محمدکاظم یوسف پور؛ محسن بتلاب اکبرآبادی


248. بررسی غربت انسان در اشعار مولانا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 161-188

عبدالرحیم عناقه؛ الهه کلاهدوز


249. پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 125-156

سلمان ساکت


250. ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 131-150

مینا بهنام