تعداد مقالات: 314
301. مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-42

10.22108/jpll.2020.116864.1365

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


302. اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 153-180

محمدرضا عمران پور


303. انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 185-210

رضا روحانی


304. غزالی و ابن عربی در ساحت فرهنگ‌نویسی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 179-194

مریم شعبان زاده


305. نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 191-216

علی محمدی آسیابادی


306. فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 165-188

علیرضا شعبانلو؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


308. شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 195-216

محمدامیر عبیدی نیا؛ علی دلائی میلان


309. سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظرات عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22108/jpll.2020.119488.1406

محمود فرخی؛ محبوبه ضیاخدادادیان


310. آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 181-192

محمدعلی غلامی نژاد؛ احسان قبول


311. مناظره گل و مل از کیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 195-212

مهرداد چترائی عزیزآبادی


312. قصیده ترساییه و نخستین شرح آن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 217-258

محسن محمدی فشارکی


314. کرامت، گره گاه تصوف و رمانس ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22108/jpll.2020.119701.1411

غلامعلی ایزدی