تعداد مقالات: 306
27. نسخه کامل

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393


29. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-24

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی


40. روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

10.22108/jpll.2019.110929.1231

عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر


41. بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 11-38

محمّدعلی صادقیان؛ فضل‌الله رضایی اردانی


42. خواجوی کرمانی در آثارش

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 31-46

محمود عابدی


43. بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه»

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 23-36

علی محمد موذنی؛ محمد راغب


44. حکمت معصومیه الهیه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 15-38

محمد یوسف نیری


45. ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-56

رحمان مشتاق مهر؛ رضا صادقی شهپر


46. لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 25-38

محمدرضا نصیری


48. جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 23-44

ناصر محسنی نیا


49. تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-46

عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری