تعداد مقالات: 318
252. رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 121-134

10.22108/jpll.2016.21083

نفیسه ایرانی؛ میلاد جعفرپور


254. تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 123-140

قدسیه رضوانیان؛ مریم فائز مرزبالی


255. بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 123-156

فاطمه مجیدی؛ هادی یاوری؛ زهره قدوسی فیض آباد


256. بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 125-142

اسحاق طغیانی


257. پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 125-156

سلمان ساکت


259. سیر تطوّر مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 125-148

مریم شعبانزاده


260. درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-154

10.22108/jpll.2019.118276.1394

تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ


261. روش در تحقیقات ادبی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 129-141

احمد رضی


262. بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 129-144

حامد ناجی


264. گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 129-144

10.22108/jpll.2016.20885

یحیی آتش زای؛ بهروز ایمانی


266. نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 131-164

مرتضی فلاح


267. ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 131-150

مینا بهنام


268. ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 131-154

پوران (صدیقه) علیپور


269. کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 133-156

محمدرضا نصر اصفهانی؛ طیبه جعفری


270. بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 133-156

10.22108/jpll.2019.107074.1149

مریم وفایی فرد؛ مهدی رحیمی؛ محمد بهنام فر؛ احمد خامسان


272. عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 135-154

اکبر صیادکوه؛ مانا اخلاق


274. تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 135-156

فاطمه محمدی عسکرآبادی؛ مهدی ملک ثابت


275. بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 137-164

وحید رویانی