کلیدواژه‌ها = گیاه
تعداد مقالات: 1
1. گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

10.22108/jpll.2017.21597

محمدابراهیم مالمیر