کلیدواژه‌ها = لیلی و مجنون
تعداد مقالات: 2
1. مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.113332.1287

سمیه مرادی نژاد؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ سیدمحسن حسینی


2. بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-38

محمدحسین کرمی؛ حشمت الله آذرمکان