کلیدواژه‌ها = دایره
تعداد مقالات: 2
1. معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-22

فاطمه اکبری؛ تقی پورنامداریان؛ علی اصغر شیرازی؛ حبیب الله آیت اللهی


2. نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری)

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 79-97

سعید بزرگ بیگدلی؛ حیبت الله اکبری گندمانی؛ علیرضا محمدی کله سر