کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 6
1. روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

10.22108/jpll.2019.110929.1231

عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر


2. بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 133-156

10.22108/jpll.2019.107074.1149

مریم وفایی فرد؛ مهدی رحیمی؛ محمد بهنام فر؛ احمد خامسان


3. اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی )

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-58

10.22108/jpll.2018.110704.1225

نعمت الله پناهی؛ محمد تقوی؛ محمود فتوحی رودمعجنی


4. اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-112

غلامرضا رحیمی؛ فرشته محمدزاده


5. تمثیل در امثال فارسی و عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 109-136

منصوره زرکوب؛ زهرا عبداللهی


6. تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 143-166

ابراهیم رنجبر