کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 8
1. جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.112892.1275

رضا همت خواه؛ محمد رضا اسعد؛ محمدرضا قاری


2. جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

10.22108/jpll.2018.104940.1098

مهدیه جلالی؛ حسین اقاحسینی؛ مریم محمودی


3. گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

10.22108/jpll.2017.21597

محمدابراهیم مالمیر


4. نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-98

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سید مهدی لطفی؛ سید خلیل کوهی


5. نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 43-64

محمدجعفر یاحقی؛ احمد سنچولی


7. دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 67-82

کاووس حسن لی؛ ابراهیم اکبری


8. افلاک و اختران در مثنوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 103-124

محمدرضا صرفی