کلیدواژه‌ها = بافت
تعداد مقالات: 2
1. نقش تأویل در گسترش زبان عرفان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-122

علیرضا محمدی کله سر


2. اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-20

تقی پورنامداریان