کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 5
3. ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-56

رحمان مشتاق مهر؛ رضا صادقی شهپر


4. تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 109-132

علیرضا نبی لو؛ هاجر فتحی نجف ابادی