نویسنده = حشمت الله آذرمکان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-38

محمدحسین کرمی؛ حشمت الله آذرمکان