نویسنده = علی محمد موذنی
تعداد مقالات: 3
1. تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟!

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-32

علی محمد موذنی؛ مجید منصوری


2. ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 19-42

علی محمد موذنی؛ امیر ضیغمی


3. بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه»

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 23-36

علی محمد موذنی؛ محمد راغب