نویسنده = حیبت الله اکبری گندمانی
تعداد مقالات: 1
1. نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری)

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 79-97

سعید بزرگ بیگدلی؛ حیبت الله اکبری گندمانی؛ علیرضا محمدی کله سر