نویسنده = محمد رضا صالحی مازندرانی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد کنایه در غزلیات شمس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-118

10.22108/jpll.2017.83256.0

سید محسن زکی نژادیان؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده