نویسنده = مریم شعبانزاده
تعداد مقالات: 2
1. از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف»

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 77-100

10.22108/jpll.2016.20883

مریم شعبانزاده؛ اسماعیل علی پور


2. مکاشفات شبانه حافظ

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 83-104

شمسی رضایی؛ مریم شعبانزاده