نویسنده = مهیار علوی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-98

10.22108/jpll.2019.109026.1180

حسن توفیقی؛ مهیار علوی مقدم؛ علی تسنیمی؛ ابراهیم استاجی


2. بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-82

زهرا بهرامیان؛ حسن دلبری؛ مهیار علوی مقدم


3. کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 95-116

مهیار علوی مقدم؛ سوسن پورشهرام