تعداد مقالات: 304
251. عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 135-154

اکبر صیادکوه؛ مانا اخلاق


252. پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 167-194

مهدی احمدی


255. تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 175-196

علی نوری؛ علی قره خانی


256. تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 123-140

قدسیه رضوانیان؛ مریم فائز مرزبالی


257. طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 141-162

علی محمدی آسیابادی؛ اسماعیل صادقی؛ معصومه طاهری


258. سیر تطوّر مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 125-148

مریم شعبانزاده


259. تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 135-156

فاطمه محمدی عسکرآبادی؛ مهدی ملک ثابت


260. تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 141-158

طاهره چهری؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره


261. بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 129-144

حامد ناجی


262. بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 123-156

فاطمه مجیدی؛ هادی یاوری؛ زهره قدوسی فیض آباد


264. گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 129-144

10.22108/jpll.2016.20885

یحیی آتش زای؛ بهروز ایمانی


265. رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 121-134

10.22108/jpll.2016.21083

نفیسه ایرانی؛ میلاد جعفرپور


266. رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 143-158

10.22108/jpll.2017.21601

محمدرضا متقی نیا؛ حسنعلی ویس کرمی؛ مصطفی محمدزاده


270. پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-132

10.22108/jpll.2018.106069.1131

سهیلا فرهنگی؛ علی اکبر خاصه؛ آرزو ابراهیمی دینانی


271. شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-178

10.22108/jpll.2018.111134.1235

مختار کمیلی


272. درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-154

10.22108/jpll.2019.118276.1394

تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ


273. بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 133-156

10.22108/jpll.2019.107074.1149

مریم وفایی فرد؛ مهدی رحیمی؛ محمد بهنام فر؛ احمد خامسان


274. کاستی های ترجمه و تصحیح رساله قشیریه

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 143-152

سیده مریم روضاتیان


275. نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 169-184

علی اصغر باباصفری