تعداد مقالات: 322
26. انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-30

محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ محمدصادق بصیری؛ حسین میرزا نیک نام


27. اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-20

تقی پورنامداریان


29. درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-10

حسن زیاری؛ اسحاق طغیانی


30. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-24

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی


34. روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

10.22108/jpll.2019.110929.1231

عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر


37. تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390

یونس شعاعی؛ فاطمه مدرسی


43. اسطوره جام جم و عرفان اسلامی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-24

نصرالله امامی؛ نوشین مالگرد


44. مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-34

مهدی زرقانی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محبوبه علی حوری فیض ابادی


46. مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-24

علی ارشد ریاحی؛ فاطمه زارع


48. مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-28

مجید صادقی؛ محمد نصر اصفهانی


49. گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-34

زهراالسادات قریشی؛ فریده پورگیو؛ محمدیوسف نیری