تعداد مقالات: 308
51. ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 19-42

علی محمد موذنی؛ امیر ضیغمی


52. ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-32

اسدالله جعفری؛ یحیی طالبیان


53. زنان و سیر و سلوک عرفانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 21-50

مهری زینی؛ یداله جلالی پندری


54. در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 21-40

نجف جوکار؛ سید ناصر جابری


55. تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 21-34

یحیی طالبیان؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور؛ فاطمه کاسی


56. سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 29-52

محمود براتی


58. معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 31-46

جلیل مشیدی


59. تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟!

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-32

علی محمد موذنی؛ مجید منصوری


60. ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-64

محمد غلامرضایی؛ احمد خاتمی؛ فرزاد بالو


61. بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-36

محمد مرادی؛ محمدرضا امینی؛ محمدحسین کرمی


62. اسطوره جام جم و عرفان اسلامی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-24

نصرالله امامی؛ نوشین مالگرد


63. مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-34

مهدی زرقانی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محبوبه علی حوری فیض ابادی


65. مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا

دوره 7، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-24

علی ارشد ریاحی؛ فاطمه زارع


67. مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-28

مجید صادقی؛ محمد نصر اصفهانی


68. گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-34

زهراالسادات قریشی؛ فریده پورگیو؛ محمدیوسف نیری


69. تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 25-50

محبوبه مباشری؛ طاهره کریمی


72. نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-36

10.22108/jpll.2017.21596

علی صفایی؛ رقیه آلیانی


73. بررسی محتوایی بحرالاسرار

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-28

10.22108/jpll.2017.100460.0

مینا خادم الفقرا؛ مهدی تدین؛ عطا محمد رادمنش؛ محمد ابراهیم ایرج پور


74. بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

10.22108/jpll.2017.83144.0

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


75. بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/jpll.2018.105866.1124

عاطفه ترابی؛ سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی ولدانی